یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲
تشت رسوایی شورای شهرستان شفت از بام افتاد 23 آبان 1400

تشت رسوایی شورای شهرستان شفت از بام افتاد

شورای اسلامی روستایی در شفت که توانسته بود هم‌زمان در عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه صنفی در شورای روستا، بخش و شهرستان نیز راه پیدا کند، تخلفش آشکار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر شفت از ناگفته‌ها می‌گوید! 13 مرداد 1400
پس از 18 سال عضویت در شورای اسلامی شهر شفت

رئیس شورای اسلامی شهر شفت از ناگفته‌ها می‌گوید!

علی مهدوی، رئیس شورای اسلامی شهر شفت پس از 18 سال عضویت در شورای اسلامی شهر شفت و فاصله گرفتن از کرسی تصمیمی سازی مدیریت شهری، از ناگفته‌های خود لب به سخن گشوده است.