در روز شنبه مورخ ۲۳ مهر ماه اولین  جلسه ی مهندس همتی با حضور معاون مالی اداری و بازرگانی، رابط حراست،مسئول امور بازرگانی، ذیحساب مالی و بخشی از کارگزاران شرکت در محل سالن اجتماعات آموزشکده شرکت خدمات حمایتی جهت بحث و تبادل نظر برگزار شد.

به گزارش تیتر گیلان، در روز شنبه مورخ ۲۳ مهر ماه اولین  جلسه ی مهندس همتی با حضور معاون مالی اداری و بازرگانی، رابط حراست،مسئول امور بازرگانی، ذیحساب مالی و بخشی از کارگزاران شرکت در محل سالن اجتماعات آموزشکده شرکت خدمات حمایتی جهت بحث و تبادل نظر برگزار شد.

مهندس همتی اعلام نمود:هدف اصلی این جلسه آشنایی با کارگزاران و راهکارها و پیشنهادهایی برای پیشبرد مشکلات کارگزاران است.

پس از آشنایی با کارگزاران دریافت پیشنهادات آنان برای رفع مشکلاتشان اینگونه بیان شد.

راهکار برای فروش سموم دیازینون ساقه خوار،بحث مفاصاحساب،مشکلات در حمل و نقل، تخلیه کود های ازته،فسفاته و پتاسه،مشکلات بیمه تامین اجتماعی و دارایی و……

مهندس حسن همتی افزود: وظیفه شرکت تامین کود برای کارگزاران  و وظیفه کارگزاران تحویل کود به کشاورزان است که با راهکارهای ارائه شده و تحویل  کود امانی  به کارگزاران میتوان نهاده های بیشتری در استان ذخیره نمود که با این رویه مشکل حمل و نقل تا حدود زیادی رفع می شود.

وی در خصوص خرید اعتباری کود فرمودند انشالله با مساعدت ستاد شرایط فروش اعتباری در استان نیز اعمال می گردد.تا کارگزاران با دغدغه کمتر و پشیوانه مالی بهتری نسبت به خرید سهمیه خود اقدام نمایند.

همچنان با اقای مهندس میری (کارشناس ستاد) در مورد مسائل بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه پرداختی کارگزاران جهت  تسویه  مفاصاحساب در این جلسه مذاکره تلفنی انجام شد

مهندس حاتمیان افزود:کارگزاران استان در زمینه ذخیره سازی سهمیه های اعلامی می بایست از ظرفیت انبارهای خود استفاده نموده و در این مرحله نسبت به دریافت کودهای امانی اقدام نمایند.

مهندس حدادی  از  شرایط پرداخت کارمزد که ۱۱ بند است که دو بند مهم آن برای اجرایی شدن است.

۱- گزارش توضیح کود کارگزاران  (تولید و چاپ صورتحساب کارمزد)

۲-ارائه تصویر بارنامه های تحویلی

و در خصوص پرداخت بارنامه های جدید سامانه راهداری دولت،حتما به کد رهگیری بارنامه،مهر پیمانکار حمل و نقل و دریافت رسید مبلغ از راننده توجه گردد.

و  در آخر معاون مالی اداری و بازرگانی اعلام نمود:

برای انعقاد قرارداد جدید می بایست حساب های سال قبل تسویه شود و همچنین دفاتر کارگزاران با شرکت با هم مقایسه شود.

لازم به ذکر است این نشست صمیمانه با محوریت های مختلف طی چند مرحله با کلیه کارگزاران استان انجام خواهد گرفت.