نشاء کاری مجدد برنج در استان گیلان
نشاء کاری مجدد برنج در استان گیلان

به گزارش تیتر گیلان، مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کاشت نشا کاری  مجدد برنج در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۶ بلافاصله پس از برداشت محصول توسط کارگزار محترم توزیع نهاده های کشاورزی آقای عباس قلی زاده در روستای سیاه درویشان صومعه سرا  خبر داد. وی افزود:عملیات زراعی همانند کاشت اول صورت میگیرد.  

به گزارش تیتر گیلان، مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کاشت نشا کاری  مجدد برنج در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۶ بلافاصله پس از برداشت محصول توسط کارگزار محترم توزیع نهاده های کشاورزی آقای عباس قلی زاده در روستای سیاه درویشان صومعه سرا  خبر داد.

وی افزود:عملیات زراعی همانند کاشت اول صورت میگیرد.