برگزاری جلسه مهندس همتی با هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی
برگزاری جلسه مهندس همتی با هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

به گزارش تیتر گیلان، مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در روز پنجشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه از بازدید مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خبر داد: مهندس همتی افزود:در این جلسه در خصوص کارکرد دو ماه مدیریت به هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت ارائه داده شد […]

به گزارش تیتر گیلان، مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در روز پنجشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه از بازدید مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خبر داد:

مهندس همتی افزود:در این جلسه در خصوص کارکرد دو ماه مدیریت به هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت ارائه داده شد و همچنین تامین کودهای فسفاته و پتاسه از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.