مانور طرح اضطراری دوسالانه فرودگاه رشت برگزار شد
مانور طرح اضطراری دوسالانه فرودگاه رشت برگزار شد
مدیر کل فرودگاه گیلان از اجرای تمرین کامل طرح اضطراری دوسالانه فرودگاه سردار جنگل رشت، با طراحی سانحه فرضی هواپیمای باری به منظور ارزیابی و پایش سطوح فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات خبر داد.

به گزارش تیتر گیلان به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان، تمرین کامل طرح اضطراری دوسالانه فرودگاه سردار جنگل رشت که از الزامات ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد امروز دوشنبه ۱۱مهرماه در سطوح پروازی فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.
مدیر کل فرودگاه گیلان در این باره گفت: طرح اضطراری دوسالانه از الزامات ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری بوده و با سانحه فرضی هواپیمای باری با ده سرنشین و سوخت کامل هنگام خروج از فرودگاه در انتهای باند ۲۷ ، به منظور ارزیابی آمادگی و هماهنگی ارگانهای امدادی و امنیتی داخلی و ذیمدخل فرودگاه در سطح استان در زمان بروز حوادث و سوانح برگزار شد.


سید محسن میرحسینی اضافه کرد: در این مانور عوامل ایمنی،امنیتی و امدادی حضور داشتند که هر کدام به تناسب ماموریت ابلاغ شده، نسبت به اجرای مانور مشارکت کردند و ناظرانی که از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به فرودگاه سردار جنگل رشت اعزام شده بودند، نسبت به سرعت و دقت اجرای مانور ارزیابی خواهند نمود و نقاط ضعف و قوت جهت رفع و تقویت به فرودگاه ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است به منظور آمادگی نیروهای امدادی، ایمنی و امنیتی در سوانح هوایی، طرح رومیزی شش ماهه،طرح اضطراری محدود سالانه و طرح اضطراری دوسالانه با طراحی سوانح فرضی هوایی در محدوده داخل فرودگاه با محوریت فرودگاه انجام می گردد و چنانچه سوانح هوایی در خارج از فرودگاه باد با اداره کل مدیریت بحران استانداری فرماندهی را بر عهده خواهد شد.