۹۰ نقطه حرارتی شناسایی و رفع عیب شد
۹۰ نقطه حرارتی شناسایی و رفع عیب شد
مغایرتهای حرارتی بیش از 100 درجه سانتیگراد در پست ها و خطوط با موفقیت برطرف شد تشخیص به موقع هر نوع مغایرت حرارتی خصوصا مغایرتهای حرارتی با دمای بالای 100 درجه سانتیگراد برای تجهیزات پستها و خطوط که منجر به بروز حادثه، بی برقی و همچنین گسترش حادثه میگردد نقش خطیری در عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان جاری داشت.

به گزارش پایگاه خبری  تیتر گیلان ،حمید بابایی مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط برق منطقه ای گیلان با اعلام مطلب فوق گفت: مغایرت حرارتی بیش از ۱۲۰ درجه ای اتصالات کلمپ خط ۶۳ کیلوولت خروجی شهید کاویان و ترانس جریان ۶۳ کیلوولت خروجی کیاشهر پست رشت شمالی به موقع شناسایی و رفع عیب شدند.

وی افزود: همچنین مغایرت حرارتی بیش از ۱۰۰ درجه ای اتصالات ارتباط دهنده بانک خازنی ۲۰ کیلوولت پست آستانه و اتصالات کلمپ خط ۶۳ کیلوولت شهید عضدی در اسرع وقت شناسایی و رفع عیب آنها با موفقیت انجام شد.
بابایی گفت: انجام به موقع این اقدامات نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه و تامین برق مشترکان و عبور موفق از پیک تابستان سال جاری و پیشگیری از بروز حوادث ، انفجار تجهیزات و جلوگیری از خاموشی های بلند مدت داشت.
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط گفت: در راستای شناسایی اتصالات سست و نقاط ضعیف تجهیزات پست ها و خطوط جهت ترمیم و حفظ پایداری شبکه، ۶۳ مورد از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع تحت آزمون ترموویژن قرار گرفته و تعداد ۹۰ نقطه حرارتی شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع این عیوب توسط واحدهای اجرایی صورت پذیرفت.
گفتنی است که آزمون ترموویژن پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع بصورت پیوسته و مداوم با برنامه مشخص درحال انجام میباشد و این امر بخصوص در پیک بار، یکی از راه های پایش شبکه برای جلوگیری از کاهش خاموشی ها قبل از بروز حادثه و گسترش آن و به تبع کاهش انرژی توزیع نشده و عبور موفقیت آمیز از پیک بار سالانه می باشد.