ترویج و توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری از برنامه های سازمان جهادکشاورزی گیلان
ترویج و توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری از برنامه های سازمان جهادکشاورزی گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ترویج و توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری یکی از برنامه های مهم سازمان جهادکشاورزی است.

امروز پنجشنبه نشستی در روستای رشت آباد بخش کوچصفهان شهرستان رشت با حضور رییس سازمان ، مدیران ستادی، شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی و همچنین مسئولین بخش و محله، بسیج و تعاون روستایی، با شرکت کشاورزان و دامداران انجام شد.
در این جلسه برنامه و سیاست های سازمان در جهت ترویج و توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری، مزایا، نهادهای لازم و آموزش و ورود یافته های نوین علمی به عرصه تولید، توسط رییس سازمان و مدیران مرتبط بیان شد.


سپس سوالات کشاورزان، موانع و چالشهای پیش رو صحبت شد و موارد مختلف بحث و تبادل نظر گردید و راهکارهای مناسب و عملیاتی با همکاری کشاورزان و دامداران ارایه شد و مراحل شروع کار، تهیه نهاده ها، مدیریت احشام و دام های موجود، نوع محصولات، روش اجرا، فروش محصولات و سایر موارد با مشورت همه حاضرین مشخص گردید.
امیدوارم همه مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها با همکاری و همفکری همه بخشهای مرتبط، بیش از گذشته نسبت به افزایش کمی و کیفی محصولات کشت دوم خصوصاً در اراضی شالیزاری اهتمام و پیگیری لازم را بعمل آورند.