برگزاری هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان
برگزاری هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان
بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف بررسی پرونده ارتقای رتبه ۱۴ عضو هیئت علمی برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تیتر گیلان، صبح امروز بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور دکتر ارسلان سالاری-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و  سایر اعضا  در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.
در این جلسه، هفت پرونده ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی از دانشیاری به استادی، پنج پرونده ارتقای رتبه از استادیاری به دانشیاری و دو پرونده ارتقا از مربی به استادیاری مورد بررسی قرار گرفت.