رویکرد اصلی بانک تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال افرین است
رویکرد اصلی بانک تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال افرین است
مهندس نوری ازپرداخت ۸۴ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۳۲ هزارو ۹۸۹ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد وخاطرنشان کرد : بیش از ۹۵ درصد این تسهیلات به بخش کشاورزی وصنایع وابسته پرداخت شده است . 

به گزارش تیتر گیلان مهندس رضا نوری ، مدیر شعب بانک کشاورزی استان گیلان همزمان با سالروز تاسیس بانک در مصاحبه با خبرنگاران، با اشاره بر اینکه رویکرد اصلی بانک در سال جاری تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال افرین است. از پرداخت ۸۴ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۳۲ هزارو ۹۸۹ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد وخاطرنشان کرد : بیش از ۹۵ درصد این تسهیلات به بخش کشاورزی وصنایع وابسته پرداخت شده است .

ایشاندر ادامه اظهار داشت : مجموعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه ی یارانه ها و برای حمایت از تولید کنندگان و رونق واحد های تولیدی دام و طیور ، تسهیلات یارانه دار خرید نهاده های واحدهای تولیدی دام وطیور در طی دوهفته اخیر خرداد ماه مبلغ ۵۹۸ میلیارد ریال تسهیلات به ۶۰۸ نفر تولیدکننده دام وطیور پرداخت نموده اند .

مهندس نوری مدیرشعب بانک کشاورزی استان گیلان با اعلام این مطلب افزود : این بانک هم سو با سیاست های دولت و با هدف رونق واحد های تولیدی دام و طیور و تامین امنیت غذایی کشور، پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰درصد را در دستور کار قرار داده است و به همین منظور دامدار کارت درقالب تسهیلات ویژه و سرمایه در گردش برای تامین نهاده های مورد نیاز، مواد اولیه و ابزار آلات و تجهیزات تولید را ، با سهولت و سرعت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می دهد . بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی پس از معرفی متقاضیان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شعب این بانک ، تسهیلات یارانه دار خرید نهاده های دامی را تا مبلغ ۲ میلیارد ریال به واحد های کوچک در قالب دامدار کارت وبیش از آن را در قالب بازارگاه با نرخ سود ۱۰ درصد پرداخت می کند.