عزم جزم سرپرست فرمانداری صومعه سرا برای توسعه همه جانبه شهرستان
عزم جزم سرپرست فرمانداری صومعه سرا برای توسعه همه جانبه شهرستان
سرپرست فرمانداری صومعه سرا در نشست خبری بااصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه جهل به قانون در برخی موارد مسبب الاسباب برخی از تخلفات در شهرستان میشود گفت: زیبنده ساختار مدیریت اداری هر شهرستان خدمت جهادی،پاسخگویی صادقانه و سریع وبرخورد درست با مردم است.

به گزارش پایگاه خبری تیتر گیلان ،سرپرست فرمانداری صومعه سرا در نشست خبری بااصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه جهل به قانون در برخی موارد مسبب الاسباب برخی از تخلفات در شهرستان میشود گفت: زیبنده ساختار مدیریت اداری هر شهرستان خدمت جهادی،پاسخگویی صادقانه و سریع وبرخورد درست با مردم است.

مهدی صفاتی با بیان اینکه مهمترین شاخصه هرمسئولیتی با محوریت خدمت به مردم تبلور پیدا میکند تصریح کرد:هرگونه عدم پاسخگویی به مردم از سوی ادارات به شدت مورد پیگیری قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه خبرنگاران با نقد درست و مثمر ثمر باتوجه به توانمندی شهرستان میتوانند بال های توسعه شهرستان باشند گفت :امروزه فضای مجازی در روند توسعه و باز خورد اخبار و انتقال امید و خودباوری نقش بسزایی در جامعه دارند ومطرح کردن مسائل و مشکلات جامعه در کنار راهکار مناسب بتواندزیبایی های شهرستان را نیز به تصویر بکشد.

در ادامه صفاتی با بیان اینکه هرماه یک جلسه بامحوریت حل مشکلات باتوجه به الویت مسائل مربوط به نقاط مختلف شهرستان با استفاده از ظرفیت شهرستان و استان که به خروجی مرتفع کردن مشکلات مردم منتج شود در الویت کار قرار دهیم واصحاب رسانه چشم وگوش،ما باشند در پیگیری مطالبات مردمی.

سرپرست فرمانداری صومعه سرا با اذعان به اینکه ادارات همدلی و هم افزایی برای پاسخگویی و امیدآفرینی در جامعه را باتوجه به شرایط سخت اقتصادی در صدر امور قرار دهند افزود: در جایی گفته شود مردم ولی نعمت ما هستند ؛ باید همه توان برای خدمت مردم به وقوع بپیوندد .

صفاتی با تاکید براینکه اشراف داشتن بر قوانین و احکام مسئولیت های مدیریتی چه در سطح خرد چه کلان باعث توسعه وپیشرفت هر جامعه ای خواهد شداظهار کرد:در هر مقام ومسئولیتی باید مطیع قوانین بود تا جهل به قوانین مسب الاسباب بسیاری از آسیب ها برای شخص وجامعه نشود.

سرپرست فرمانداری صومعه سرا در بخشی دیگر از سخنان خود به فرهنگ سازی، مشارکت و مردم در رفع مشکلات پسماند گفت: ا مشارکت مردم
گامی مهم وموثردر مدیریت پسماند است و
انتخاب یک روستا در هر بخش شهرستان به عنوان پایلوت و اجرای تفکیک‌ زباله از مبدا و فرهنگ سازی در این خصوص در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام