دکتر زهرا نامور عربانی رئیس کابینه مشورتی جبهه مردمی گام دوم انقلاب گیلان شد
دکتر زهرا نامور عربانی رئیس کابینه مشورتی جبهه مردمی گام دوم انقلاب گیلان شد
زهرا نامور عربانی به عنوان رئیس کابینه مشورتی جبهه مردمی گام دوم انقلاب در استان گیلان منصوب شد.

به گزارش تیتر گیلان، دکتر زهرا نامور عربانی به عنوان رئیس کابینه مشورتی جبهه مردمی گام دوم انقلاب در استان گیلان منصوب شد.