همچنان مدافع دانشگاه مردمی پیام نور خواهیم ماند.
همچنان مدافع دانشگاه مردمی پیام نور خواهیم ماند.
دانشگاه پیام نور بنا به وظیفه ذاتی خود با حداقل هزینه برای خانواده ها و به منظور تحقق عدالت آموزشی در جامعه مشغول به خدمت هست که جذب بالای متقاضی نزدیک به 160 هزار نفر در دوره اخیر در دانشگاه پیام نور، خود گویا و نشانی از دلبستگی خانواده ها به این دانشگاه بین المللی هست .

به گزارش پایگاه خبری تیتر گیلان ، سید کاظم دلخوش نماینده محترم مردم شریف صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به همراه هیات همراه و فرماندار صومعه سرا در ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور استان گیلان حضور یافت و ضمن نشست با ریاست استان و مدیران ستادی دانشگاه به بحث و بررسی در خصوص راههای ارتقای دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا و نیز پیگیر ساخت سالن ورزشی این دانشگاه در صومعه سرا شدند. در این نشست آقای دکتر صادقی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان صمن عرض خیر مقدم به ایشان گفت : دانشگاه پیام نور بنا به وظیفه ذاتی خود با حداقل هزینه برای خانواده ها و به منظور تحقق عدالت آموزشی در جامعه مشغول به خدمت هست که جذب بالای متقاضی نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر در دوره اخیر در دانشگاه پیام نور، خود گویا و نشانی از دلبستگی خانواده ها به این دانشگاه بین المللی هست . دکتر صادقی با اشاره به خدمات ارزنده دانشگاه پیام نور دراقصی نقاط کشور، خواستار حمایت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ازاین دانشگاه مردمی شدند . در ادامه آقای دلخوش خاطر نشان کرد . وظیفه ما حمایت و تسهیل شرایط برای عملکرد بهتر و موثرتر، دانشگاه پیام نور هست و کماکان مدافع و حامی فعالیت های این دانشگاه مردمی در مجلس شورای اسلامی هستیم.