از دانشگاه پیام نور حمایت جدی خواهیم کرد
از دانشگاه پیام نور حمایت جدی خواهیم کرد
خدمات علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور و نقش مهم این دانشگاه در گسترش علم در میهن اسلامی برکسی پوشیده نیست.

به گزارش پایگاه خبری تیتر گیلان، دکترمحمد نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از دانشگاه پیام نور واحد لنگرود و نشست با ریاست دانشگاه و همکاران این مرکز علمی گفت : خدمات علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور و نقش مهم این دانشگاه در گسترش علم در میهن اسلامی برکسی پوشیده نیست.

ویخاطر نشان کرد ، خود را مکلف به حمایت جدی از این دانشگاه بین المللی می دانیم و در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مجلس شورای اسلامی ازاین مرکز علمی حمایت جدی خواهیم داشت . در ادامه نیز دکتر احمدی نژاد به ارائه گزارشی از وضعیت رو به رشد دانشگاه خدمت ایشان پرداخت .