برگزاری کارگاه  توانمندسازی معلمان در شفت
برگزاری کارگاه  توانمندسازی معلمان در شفت
جلسه ی کارگاه توانمندسازی معلمان دوره ی ابتدایی با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت ،معاونت محترم آموزش، کارشناسان ، سرگروه های آموزشی و همچنین معلمان پایه های مختلف در سالن اجتماعات دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شفت برگزار شد

🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تیتر گیلان ، جلسه ی کارگاه توانمندسازی معلمان دوره ی ابتدایی با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت ،معاونت محترم آموزش، کارشناسان ، سرگروه های آموزشی و همچنین معلمان پایه های مختلف در سالن اجتماعات دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شفت برگزار شد.

🔹به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ، کارگاه های مربوط به هر پایه به صورت جداگانه و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در روزهای جداگانه برگزار شد و سرگروه های آموزشی به بیان روش ها و فنون تدریس و همچنین نکات مختلف آموزشی و بحث و تبادل نظر با معلمان هر پایه درباره ی موضوعات آموزشی پرداختند.