۲۷ نقطه پرحادثه استان گیلان با سیستم روشنایی جدید تجهیز می شوند
۲۷ نقطه پرحادثه استان گیلان با سیستم روشنایی جدید تجهیز می شوند
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان از پیگیری اجرای سیستم روشنایی جدید در 27 نقطه پرحادثه استان گیلان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تیتر گیلان بهرام امیری   نژاد خاطر نشان نمود : اجرای سیستم های روشنایی در محورهای برونشهری در راستای ارتقاء ایمنی تردد ضروری بوده لذا با توجه به محدودیتهای اعتباری، اولویت این اداره کل بر اجرای سیستمهای روشنایی در نقاط پرحادثه است که تاثیر مهمی در کاهش تصادفات دارد.

وی افزود: در راستای رفع نقاط پرحادثه اجرای پروژه روشنایی در۲۷ نقطه ی پرحادثه از جمله، محور رشت- چابکسر( ۸ نقطه) ، محور فومن- سراوان ( ۱۰ نقطه) و مسیر غرب استان( ۹ نقطه) اجرا می شود.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در ادامه گفت: احداث سیستم روشنایی جدید در ۸ نقطه محور رشت- چابکسر تا پایان آبان ماه اجرا و مورد بهره برداری کاربران جاده ای قرار می گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان نمود: تعمیر و نگهداری چراغهای چشمک زن، تعمیر و نگهداری روشنایی تونلهای واقع در محورهای برونشهری، تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی، اجرای منظر آرایی راهها، رنگ آمیزی پایه های روشنایی در کنار تعمیر و نگهداری مستمر سالانه ۲۷ کیلومتر سیستمهای روشنایی و اجرای خط کشی در سطح محورهای استان از اقدامات شاخص اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در زمینه ارتقاء ایمنی راه و حریم می باشد.