جایگاه فرهیختگان گیلانی در سریال خاتون کجاست؟
جایگاه فرهیختگان گیلانی در سریال خاتون کجاست؟
صادق نعمتی یکی از فعالان فرهنگی گیلان با انتشار متنی از پخش فیلم خاتون در سبد شبکه خانگی انتقاد کرد.

به گزارش تیتر گیلان، صادق نعمتی یکی از فعالان فرهنگی گیلان با انتشار متنی از پخش فیلم خاتون در سبد شبکه خانگی انتقاد کرد.

میگویم من بی‌سواد را چه به این حرفا، اما اگر یک ارزن احساس مسئولیت هم برایم مانده باشد نباید به فکر بروم؟ با خودم گفتم براستی چرا هیچکسی جز مردم معمولی در ای فیلم لهجه ندارند؟ از سَرگُرد ارتشَش تا خاتونش، از روزنامه نگارش تا اهل سیاستش، از خانش تا مرد علم و اقتصادش، همه فارسی از نوع با کلاس و تجریشی اش. گفتم شاید گذشتگانِ خواسته اند با ما آیندگان شوخی کنند، همه فارسی میدان ونکی حرف می‌زدند ناقلاها به ما رسید فارسی ما بوی چول گرفت شد میدان صیقلانی.

با خود گفتم یعنی در چند ده سال پیش مشاهیری چون مهدی ویشگاهی (نقاش ۱۲۹۹) مجید سمیعی( نابغه مغز و اعصاب۱۳۱۶) آرسن میناسیان(داروساز۱۲۸۵) محمود نامجوی(وزنه بردار و اولین ایرانی دارای طلای مسابقات جهانی) محمد معین( دکترای ادبیات۱۲۹۷)حسین سمیعی (۱۲۵۳ رییس فرهنگستان ایران) گیلکی بلد نبودند؟ با خود گفتم مشاهیری که به پسوند گیلانیِ شان میبالیدند، لهجه نداشتند؟

خانم کارگردان با سواد به منه بیسواد بگویید اگر لهجه داشتند، چرا چهره و زبان و پوشش هیچ کدام از نقش های اصلی تان به منه مخاطب فرهنگ اصیل گیلان زمین را یادآوری نمی‌کنند؟ یعنی گیلان در سال ۱۳۲۰ فقط بقول شما رعیت داشت؟ باغبان و سرایدار و نوکر و آشپز برای خاتون هایتان داشت؟ پس فرهیختگان این ایل کجای جنگل جا مانده بودند که میان صنوبر های جنگل سراوان گمشان کردید.

محمود بهزاد ها و حمیده خیرآبادی هایش عوارضی قزوین جا مانده بودند؟ من مانده ام تنها کتاب خانِ فیلمتان در سال ۱۳۲۰ یک زن از دیار غیر گیلان بوده؟ با ما شوخی میکنید؟ خاتون فیلمتان می داند ناز دخترانِ گیلِ زنان اولین ها بودند که اجازه تحصیل یافتند؟

اولین بانک و داروخانه شبانه‌روزی و بازیگر زن در تئاتر ایران، اولین کتابخانه و اولین کارخانه برق و چاپخانه و روزنامه بلدیه و اولین خیابان سنگ فرش اولین سینما و تئاتر و انجمنهای فعال فرهنگی اولین مدرسه به سبک امروزی دخترانه و پسرانه و بالاخره اولین شهری که دولت های روس و انگلیس و عثمانی و فرانسه در آن نمایندگی سیاسی داشتند و کنسولگری دایر کردند.

به خدای علی مابقی در حوصله نیست گیلان ما این بود نه خاتون تو، با همه این پیشینه ما می‌بالیم به کشاورز زاده بودمان، لهجه ما بوی چول می دهد اما لهجه و محتوای فیلمت بوی بی هنری، بیسوادی، بی فکری، بی اصالتی، توهین، نژاد پرستی، تخریب و بوی دلشکستن می دهد، این خاتونِ شماست. صادق نعمتی