آگاهی بخشی فعالان عرصه خبر نقش بی بدیلی در مسیر توسعه یافتگی ایران اسلامی داشته است
آگاهی بخشی فعالان عرصه خبر نقش بی بدیلی در مسیر توسعه یافتگی ایران اسلامی داشته است
رئیس سازمان چای کشور گفت: بی شک آگاهی بخشی فعالان عرصه خبر نقش بی بدیلی در مسیر توسعه یافتگی ایران اسلامی داشته و اصحاب خبر و رسانه به عنوان مشعل داران توسعه ارتباطات و با بهره گیری از هنر، دانش و در راس آن تعهد اخلاقی و صداقت حرفه ای از طریق اطلاع رسانی، فضایی سالم برای ارتباطات شفاف و اثر بخش و تسهیل در خدمت رسانی به مردم را فراهم می سازند.

به گزارش تیتر گیلان، دکتر حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای کشور با صدور پیامی فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت.

پیام تبریک رئیس سازمان چای کشور به مناسبت روز خبرنگار

بی شک آگاهی بخشی فعالان عرصه خبر نقش بی بدیلی در مسیر توسعه یافتگی ایران اسلامی داشته و اصحاب خبر و رسانه به عنوان مشعل داران توسعه ارتباطات و با بهره گیری از هنر، دانش و در راس آن تعهد اخلاقی و صداقت حرفه ای از طریق اطلاع رسانی، فضایی سالم برای ارتباطات شفاف و اثر بخش و تسهیل در خدمت رسانی به مردم را فراهم می سازند. بر خود لازم می دانم ۱۷ مرداد ماه روز بزرگداشت خبرنگار را به فعالان این عرضه که پاسدار ارزشها و مدافع حق و حقیقت اند تبریک عرض نمایم.

حبیب جهانساز

رئیس سازمان چای کشور