حمایت قاطع زهرا نامور عربانی از بانوان گیلان زمین …
حمایت قاطع زهرا نامور عربانی از بانوان گیلان زمین …

به گزارش تیتر گیلان، دکتر زهرا نامور عربانی در جدیدترین سخنان خود از بانوان گیلان زمین حمایتی قاطع انجام داد.

به گزارش تیتر گیلان، دکتر زهرا نامور عربانی در جدیدترین سخنان خود از بانوان گیلان زمین حمایتی قاطع انجام داد.