ارتقای سلامت شهری با مشارکت شهروندان محقق میشود!
ارتقای سلامت شهری با مشارکت شهروندان محقق میشود!
مجید عزیزی در یادداشتی نوشت : دست یابی به توسعه شهری خصوصا توسعه پایدار که انسان بتواند بدون تخریب فضای زیستی نیازهای اساسی خود و ایندگان را تامین کند در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست مورد توجه و تاکید است، که مشکلات محیط زیستی یکی از جدی ترین موانع کشورها و دغدغه مندان برای دست یابی به این مهم در کالبد فضای شهری است.

به گزارش تیتر گیلان، مجید عزیزی در یادداشتی نوشت : دست یابی به توسعه شهری خصوصا توسعه پایدار که انسان بتواند بدون تخریب فضای زیستی نیازهای اساسی خود و ایندگان را تامین کند در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست مورد توجه و تاکید است، که مشکلات محیط زیستی یکی از جدی ترین موانع کشورها و دغدغه مندان برای دست یابی به این مهم در کالبد فضای شهری است.

اکثر کلانشهرها و شهرهای ایران با مسائل و معضلات متعدد آلودگی‌های زیست محیطی دست پنجه نرم می کنند. چالش جدی که بهداشت عمومی و سلامت شهروندان را در همه ابعاد تحت تاثیر قرار می دهد مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری در چند دهه اخیر قرار گرفته است.مسائل زیست محیطی در مناطق شهری بیشتر مربوط به دفع و بازیافت پسماند است که فضاهای استاندارد برای دفع زباله ها کاهش یافته و انباشت آن در متن و حاشیه شهر ها خطرات بسیار جدی ایجاد نموده است.

بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی هر آنچه که در مسیر توسعه منجر به تخریب یا آلودگی غیرقابل جبران در محیط زیست شود ممنوع بوده اما امار ها و وضعیت پسماند و انباشت زباله در شهرهای شمالی کشور نشان از عدم برنامه ریزی درست و جدی برای حل این مشکل و زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور است.

حجم بسیار بالای سرانه روزانه تولید زباله و به تبع آن عدم مدیریت صحیح مساله پسماند در کلانشهر رشت سلامت رشتوندان را با خطرات جدی مواجهه کرده است که برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری در سال های اخیر گواه این امر است.

سهیم نمودن شهروندان در حفظ سلامت محیط با عنوان” مشارکت های مردمی ” یکی از راهکارهایی کم هزینه است که مدیران شهری می توانند با کمک ان در سال های پیش رو میزان تخریب و تهدید به محیط ریست شهری را کاهش دهندارائه آموزش های زیست محیطی هدف دار در رسانه های محلی ، تبلیغات شهری ، استفاده از ظرفیت NGO و تشکل‌ها و مواردی این چنینی می تواند به مدیران شهری کمک کند تا هم زیستی مسالمت امیز طبیعت و انسان را در فضای شهری مدرن رغم بزنند.

این مساله را نیز از یاد نبریم که زمانی می توانیم از توسعه شهری سخن بگوییم که شهروندان با آگاهی ، دغدغه مند در همه امور اقتصادی و اجتماعی مطالبه گر باشند.

انتهای پیام/