پیام مهندس محمدرضا خاکسار به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
پیام مهندس محمدرضا خاکسار به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
س محمدرضا خاکسار به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر پیامی صادر کردند.

به گزارش تیتر گیلان،، مهندس محمدرضا خاکسار به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر پیامی صادر کردند.