میدان انتخابات، همانند آزادسازی خرمشهر است
میدان انتخابات، همانند آزادسازی خرمشهر است
"دبیر بانوان عدالت طلبان ایران اسلامی در گیلان با صدور پیامی با این مضمون که میدان انتخابات، همانند آزادسازی خرمشهر است سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند.

به گزارش تیتر گیلان، زهرا نامور عربانی “دبیر بانوان عدالت طلبان ایران اسلامی در گیلان با صدور پیامی با این مضمون که میدان انتخابات، همانند آزادسازی خرمشهر است سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند.