ماجرای محموله دام‌های زنده در گمرک آستارا/ دام‌ها فاقد مجوزهای قانونی هستند
ماجرای محموله دام‌های زنده در گمرک آستارا/ دام‌ها فاقد مجوزهای قانونی هستند
مدیرکل گمرک شهرستان آستارا با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی‌بر تلف شدن دام زنده در گمرک زمینی این شهرستان گفت: محموله فوق فاقد مجوزهای قانونی ازجمله قرنطینه دامی و مجوز کد ره‌گیری از بانک مرکزی بوده و با هماهنگی‌های دادستان در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

کریم رسولی با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی‌بر تلف شدن دام زنده در گمرک زمینی این شهرستان اظهار کرد: اظهارنامه واردات ۲۹۶ رأس دام زنده از مبدأ کشور فرانسه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در اداره‌کل گمرک شهرستان آستارا مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در بررسی اظهارنامه واردات دام‌های زنده با عدم‌رعایت قانون ازجمله مجوز قرنطینه دامی و مجوز کد ره‌گیری مواجه شدیم، افزود: با پی‌گیری‌های صورت‌گرفته با مراجع ذی‌صلاح مجوز بهداشت و قرنطیه دامی برای محموله فوق صادر و با اخذ تعهد کد ره‌گیری، محموله در اختیار شرکت واردکننده قرار گرفت.

مدیرکل گمرک شهرستان آستارا با اشاره به اینکه شرکت مربوطه متعد شد ظرف یک هفته نسبت به اخذ مجوز باقی‌مانده از بانک مرکزی اقدام کند، افزود: شرکت فوق نه تنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ اظهارنامه جدیدی مبنی‌بر واردات یک‌هزار و ۲۰۰ رأس دام زنده تسلیم گمرک کرد.

رسولی با بیان اینکه اظهارنامه دوم نیز با مشکلات اظهارنامه اول مواجه بود، تصریح کرد: طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته با معاونت فنی سازمان گمرک و وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با هدف جلوگیری از تلف شدن دام‌های زنده، پس از اخذ تعهد و کد ره‌گیری با فرصت سه‌روزه، مجوز ترخیص محموله صادر گردید.

وی با اشاره به اینکه پس از گذشت مهلت سه‌روزه و عدم‌پای‌بندی شرکت به تعهدات قبلی، اظهارنامه جدیدی مبنی‌بر واردات ۶۰۰ رأس دام زنده روز گذشته تسلیم گمرک شد، افزود: مراجع ذی‌صلاح به دلیل عدم‌پای‌بندی شرکت به تعهدات قبلی، مجوز ترخیص اظهارنامه سوم را تاکنون صادر نکرده‌ا‌ند.

مدیرکل گمرک شهرستان آستارا با بیان اینکه طبق قانون محموله دام‌های زنده امکان تلف شدن را دارند، تصریح کرد: در صورت عدم‌پای‌بندی شرکت به تعهدات قبلی، محموله فوق با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.