🔹زمانی حقوق شهروندی تحقق می‌یابد که شورای شهر بر تعهدات مدیریت شهری نظارت داشته باشد
🔹زمانی حقوق شهروندی تحقق می‌یابد که شورای شهر بر تعهدات مدیریت شهری نظارت داشته باشد
عزیزی گفت: اعضای شورای شهر در کنار سیاست گذاری در موضوعات شهری باید پیگیر مطالبات و نیازهای مردم باشندچرا که شورای شهر ناظر بر وظایف و تعهدات مدیریت شهری در تحقق یافتن حقوق شهروندی است.

مجید عزیزی دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گیلان در یادداشتی نوشت: شورای اسلامی شهر در ارتقا حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای خواهد داشت چرا که شورای شهر نهادی مردم محوراست لذا با اتخاذ سیاست های صحیح در این مجموعه، می توان از کانون های موثر آموزش وظایف شهروندی بهره برده و به عنوان یک حلقه واسط میان مردم و مدیران اجرایی و شهری ایفای نقش نمود.

اعضای شورای شهر در کنار سیاست گذاری در موضوعات شهری باید پیگیر مطالبات و نیازهای مردم باشند چرا که شورای شهر ناظر بر وظایف و تعهدات مدیریت شهری در تحقق یافتن حقوق شهروندی است.

بی شک رعایت حقوق شهری توسط شورا و شهرداری می تواند اعتماد از بین رفته میان مسوولین و شهروندان را باز گرداند وسبب بالا رفتن اعتبار مدیریت شهری گردد اما در صورت عدم رضایت حقوق و وظایف شهروندی و عدم توجه به مفهوم شهروندی، شهروندان انتظاراتی خارج از وظایف شورا شهر و به تبع آن مدیریت داشته که عدم تحقق آنان منتج به از میان رفتن حقوق مسلم شهروندی و بروز نارضایتی های اجتماعی به شکل های مختلف می شود.

تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که شورا موظف به حفظ چهارچوب هایی در خصوص منافع شهروندی از جمله حفاظت از منافع فردی رای دهندگان و حفاظت از منافع ملی بوده و باید منافع عمومی و محلی را بر منافع محلی و خصوصی مقدم بدارد.

شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری باید با برنامه ریزی و مطالبه گری از مجموعه شهری و نظارت بر عملکرد این مجموعه زمینه ارتقای حقوق شهروندان را فراهم آورده و با ارتقای شأن اجتماعی شهروندان زمینه ساز آشنایی عموم با حقوق شهروندی و قانونی آنان شوند.

انتهای پیام/