تدکید بر استفاده از ظرفیت های قضایی به جهت استفاده از تاسیسات حقوقی مددجویان
تدکید بر استفاده از ظرفیت های قضایی به جهت استفاده از تاسیسات حقوقی مددجویان
در بازدید سرزده محمدی اصل از زندان آستارا بر استفاده از ظرفیت های قضایی به جهت استفاده از تاسیسات حقوقی مددجویان تاکید شد

به گزارش تیتر گیلان، در بازدید های دوره ای سرزده محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان از زندانهای تالش ، آستارا و اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی حویق استفاده از ظرفیت های قضایی به جهت استفاد از تاسیسات حقوقی مددجویان تاکید شد.
محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان در بازدیدی سرزده از زندان آستارا با بررسی از نقاط مختلف زندان بازدید و در خصوص چگونگی ایجاد ارتقای امنیت ،برنامه های اصلاحی و تربیتی و همچنین ایجاد برنامه های سودمند در دوران تحمل حبس برای زندانیان سخنانی را ایراد کرد.
محمدی اصل در این بازدید با بیان اینکه باید دیدگاه زندانی و خانواده وی را نسبت به زندان تغییر داد گفت : دیدگاه خانواده زندانی و مددجو بر این است که سرپرست خانواده با ورود به زندان در مکانی با دیوارهای بلندی روبرو است که دیگر تمام دربها برای آنان بسته شده ، اما باید باور کنیم که در زندانها بُعد اصلاحی و تربیتی بطور خاص وهمچنین کرامت انسانها و مدیریت برنامه های سازندگی یکی از ستونهای مهم می باشد و این همگام با خانواده زندانی بوده و به دفعات با برگزاری کلاسهای آموزشی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بصورت گسترده در سراسر زندانهای استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه احترام کامل به زندانی و خانواده او بدور از جرمی که امکان دارد مرتکب شده باشد یک وظیفه است و در راستای روند برنامه هایی که برای پذیرش مددجو از زمان ورودبه زندان تا مادامی که آزاد می گردد را مهم و عنوان داشت ، اصلاح و تربیت تاثیر گزار برای برگشت مددجو به جامعه با آغوش باز و یادگیری مجدد فرصت مشارکت مددجو با جامعه در برنامه های اصلاحی و تربیتی و همچنین اشتغال برای گروه هدف در نظر گرفته می شود.
مدیر کل زندانهای گیلان ضمن تشکر از حضور ارزشمند و موثر مقامات قضایی درزندانها ، در پایان از به روز بودن اطلاعات کارکنان زندانها و نقش مهم انان در این زمینه افزود : مددکاران ، مدیران اجرای احکام و دیگر کارکنان با به روز بودن و مسئولیت پذیری اطلاعات تخصصی می توانند در استفاده از تاسیسات حقوق برای آزادی زندانیان استفاده نموده که این خود نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد.

انتهای پیام/