مدیرعامل شرکت گاز گیلان از ابلاغ بسته‌های تشویقی و جریمه دولت برای مشترکان خبر داد و گفت: اگر مشترکان گاز از متوسط مصرف ماه‌های سرد سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمتر مصرف کنند تشویق و در غیر این صورت جریمه می‌شوند‌.

حسین اکبر امشب در گفت‌وگو با تیتر گیلان از طرح تشویقی دولت به مشترکان خانگی گاز خبر داد و اظهار کرد: اگر مشترکان بتوانند در ماه‌های سرد سال کمتر از ۲۰۰ مترمکعب گاز مصرف کنند مشمول طرح تشویقی دولت می‌شوند.

وی، دی، بهمن، اسفند و فروردین را جز ماه‌های سرد سال برشمرد و افزود: طرح تشویقی دولت تنها در این ماه‌ها قابلیت اجرایی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان همچنین از تخفیف ۱۵ درصدی برای گروه دیگری از مشترکان خبر داد و گفت: اگر مشترکان بتوانند حداقل ۱۰ درصد طی مدت مشابه سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمتر مصرف کنند از این بسته تخفیف دولت برخوردار خواهند شد.

اکبر همچنین از اعمال جریمه بر مشترکان پرمصرف خبر داد و بیان کرد: اگر مشترکان طی ماه‌های سرد بیش از متوسط مصرف سال‌های ۹۶ و ۹۷ گاز مصرف کنند، ۱۵ درصد بر بهای‌ گاز مصرفی آن‌ها افزوده می‌شود.